logó

MicroEnergia Kft.
Megújuló energia új szemszögből

Miben különbözünk a szokványos megújulóenergia-termelő, főleg napelemes rendszerektől, miben rejlik az újdonságunk?

Tömören:

Hálózati ellátással rendelkező fogyasztóhely esetén:

A rendelkezésre álló megújuló energiát és a hálózat energiáját egyidőben hasznosítani képes megoldás. Megújuló energiatermelő rendszerünk háztartási méretű, közvetlenül a fogyasztókat (háztartási eszközöket) látja el és nem táplál a hálózatra, garantálja a kizárólagos önfelhasználást. A hálózatot csak kiegészítésként, mint fogyasztó használja, így mindenkor biztosított a szükséges mennyiségű villamosenergia és kellően gondos tervezés esetén, biztosított a rendelkezésre álló megújuló energia teljes mértékű hasznosítása. Amennyi megújuló energiát fel tudunk használni, annál kevesebbet kell a hálózatból vásárolni, ugyanakkor áramszünet esetén is biztosítja az ellátást, ha rendelkezésünkre áll a megújuló energia.

Hálózati ellátással nem rendelkező, szigetüzemű fogyasztóhely esetén:

Megújuló energiatermelő rendszerünk olyan háztartási méretű autonóm villamos energia termelő rendszer, amely képes egy hálózati kapcsolattal nem rendelkező ingatlan folyamatos és időjárástól független energiaellátására. Akkumulátorban minimális, csak a minimálisan szükséges fogyasztók ellátására elegendő energiát tárol, így azok hosszú élettartamúak lesznek. Nagyobb fogyasztói igény, vagy tartós megújuló energia hiány esetén aggregátort léptet automatikusan üzembe. Így mindenkor biztosított a szükséges mennyiségű villamosenergia, azaz teljes értékű hálózatpótló rendszer. Kellően gondos tervezés esetén, biztosított az akkumulátor és aggregátor üzemének összhangja. Itt a cél a minél több megújuló energia használata és minél kevesebb akkumulátor és aggregátor használat. Ennek érdekében a fogyasztói szokásokat is a megújuló energia minél jobb kihasználásához kell igazítani.

Bővebben:

Hálózati ellátással rendelkező fogyasztóhely esetén:

A ma széles körűen elterjedt háztartási méretű napelemes rendszerek a hálózatra csatlakoznak és azzal együtt működnek, áramszünet esetén viszont nem működnek. Hiába van egy háztartásnak hálózatra csatlakozó napelemes rendszere, ha áramszünet van, akkor nála is áramszünet lesz a háztartásában. Ugyanakkor a hálózat üzemeltető különböző követelményeihez kell alkalmazkodniuk és az elszámolási rendszer (jelenleg éves szaldós rendszer) 2024-től való megszűnése is bizonytalan jövőt mutat.

Napjainkban, egyúttal egyre gyakrabban tapasztaljuk a globális klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási viszonyokat. Egyre gyakrabban fordulnak elő világszerte heves, néha tornádó erősségű szélviharok, hirtelen, rövid idő alatt lezúduló nagymennyiségű csapadékok eső, vagy hó formájában. Ezek a szélsőséges viharok sokszor leszaggatják az elektromos távvezetékeket legyenek azok nagyobb régiót ellátó alaphálózati, vagy településrészeket ellátó elosztóhálózati vezetékek. Ilyenkor akár több napra is villamosenergia ellátás nélkül maradhatnak háztartások százai. A globális klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás miatt a háztartások energiaellátás-biztonsága már nem olyan stabil, mint akár 15-20 évvel ezelőtt. A szélsőségek nélkül is vannak sajnos olyan ellátási körzetek, ahol gyakori az áramkimaradás rövid, vagy akár hosszabb időre is. Ez az új időjárási viszony új kihívás elé állítja a lakosságot az eddig megszokott, kényelmes és stabil hálózati ellátás tekintetében. Egyúttal megjelent az igény a hálózatból vételezett villamosenergia részleges kiváltására saját termelésű megújuló energiával. A lakosság és kisüzemek körében ez jenleg napelemes háztartási méretű saját termelést jelent.

Ezek tükrében érthető az az igénye a háztartásoknak, hogy biztonságos, hosszú távon olcsó ellátást tudjanak maguknak biztosítani és a saját eszközeikkel termelt megújuló energiával mindenkor tudják csökkenteni a vásárolt villamosenergia mennyiségét.

A MicroEnergia Kft. nyolcéves, saját forrásból finanszírozott kutató-fejlesztő munka eredményeként pont erre a napjainkban egyre növekvő igényre kíván egy új megoldást kínálni. Egy olyan megújulóenergia-termelő rendszert kínálunk, amely közvetlenül a háztartás fogyasztóit látja el villamosenergiával és a hálózatot kiegészítő energiaellátásra veszi csak igénybe. Így megvalósul a háztartás mindenkor biztonságos ellátása (megújuló energiahiányában is) és a saját termelést teljes egészében a saját háztartás használja fel, vagyis független az áramszolgáltató bármilyen beavatkozásától, az elosztói teljesítménydíjtól és a szaldós elszámolás 2024-től való megszűnésétől.

Hálózati ellátással nem rendelkező, szigetüzemű fogyasztóhely esetén:

A hálózati csatlakozással nem rendelkező, szigetüzemű ellátásnál az volt a célunk, hogy az általunk fejlesztett rendszer teljes értékű, folyamatos szolgáltatást tudjon nyújtani megújuló energiaforrás felhasználásával még akkor is, ha a megújuló energia hosszabb ideig nem áll rendelkezésre. A jelenlegi rendszerek a megújuló energia nélküli időszakban akkumulátorokkal biztosítják az ellátást, de ez véges kapacitás és előbb-utóbb bekövetkezik a teljes áramszünet. Az energia hiányát csakis az energia előállításával lehet pótolni, a tárolókapacitás növelése nem jelent többlet energiát, sőt az áttételes veszteségeket növeli, amivel a felhasználható energia mennyisége tovább csökken.

A MicroEnergia Kft. kifejlesztette azt a vegyes, aggregátoros-napelemes rendszert, amely időjárástól függetlenül, reális áron képes a folyamatos energiaellátásra terjedelmes akkumulátortelepek nélkül. Ehhez megújuló és aggregátoros energiaforrást is felhasználtunk. (Az aggregátort bioetanollal, vagy biometánnal üzemeltetve szintén megújuló áramforrás.) Rendszerünk célja, hogy a felhasználó minden időben a megfelelő teljesítményű energiával rendelkezzen a saját háztartásában – mintha csatlakozna az országos hálózathoz.